Välkommen till Serieföreningens hemsida


Serieföreningens nya styrelse har haft sitt första möte.

Svensk speedway och isracing står inför stora utmaningar för att vidareutveckla sporten

och att få en tillväxt av svenska ungdomar att bli intresserade av motorsport. Den nyvalda 

styrelsen har en gedigen kunskap inom ämnet, och flera förslag ligger på bordet för att vidareutveckla

sporten som i framtiden ska kunna bibehålla och utveckla svensk speedway och isracing. Följ oss här på hemsidan eller

på Facebook där vi kommer att starta upp en Facebookgrupp.