Kallelse till Serieföreningen Svensk Speedway & Isracings Årsmöte 2017

Lördag 25 mars 2017 kl.09,30 på Scandic i Norrköping, anmälan till Thina på mailadressen nedan.

Fullmakt.pdf

 

thina.johansson@telia.com

 

Välkomna hälsar

 

 

cid:image003.jpg@01D1606B.DD9BAFB0